Novinky

04.10.2013 10:44
Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) budou moci příští rok podávat Přehled o příjmech a výdajích za rok 2013, oznámení o zahájení činnosti či přihlášky k účasti na důchodovém...
04.10.2013 10:21
Od 1. 4. 2013 měla začít platit v oblasti DPH novinka, která se týká oblasti ručení za nezaplacenou daň, konkrétně ručení podle § 109 odst. 2 písm. c): (2) Příjemce zdanitelného plnění...
06.08.2013 11:15
Od 1. srpna 2013 je účinné nařízení vlády č.210/2013 Sb., které novelizuje nařízení vlády č.567/2006 Sb., o minimální mzdě, o nejnižších úrovních zaručené mzdy, o vymezení ztíženého pracovního...
15.05.2013 11:09
Novela zákona o DPH platná od 1. 4. 2011 zavedla nový institut opravy výše daně u pohledávek za dlužníky v insolvenčním řízení (§ 44 zákona o DPH). Od té doby se vedou diskuze o tom,...
19.12.2012 09:24
Solidární zvýšení daně Zákon nezavádí klasické progresivní zdanění, ale jen zvýšení daně z příjmů fyzických osob (u některých druhů příjmů) o 7 % z rozdílu mezi: součtem příjmů...
19.12.2012 09:14
Oblast DPH by měla (pokud bude daňový balíček schválen) od příštího roku doznat řady změn. Sazba daně  Ve hře jsou totiž stále tři možné varianty, které mohou nastat. Balíček obsahuje...
19.12.2012 09:11
Dnem 1. 1. 2013 nabývá účinnosti zákon č. 456/2011 Sb. Zákon o finanční správě České republiky. Tímto zákonem doje k rozsáhlé reorganizaci české daňové správy. Dosavadní soustava...
30.08.2012 09:31
30. června 2012 začala platit novela č. 169/2012 Sb., kterou se mění zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání. Cílem změny živnostenského zákona je snížení administrativní zátěže...
30.08.2012 09:28
Během prázdninového období pokračuje příprava a schvalování novel daňových zákonů. Níže Vám ve zkratce představíme, jaké novinky, by nás mohli v následujícím roce čekat. Daň...
30.08.2012 09:27
Od roku 2010 byl zaveden nový systém vracení DPH, která byla zaplacena v jiném členském státě. Toto je řešeno v § 82 zákona o DPH. § 82 Vracení daně plátcům v jiných členských...
1 | 2 >>

Kontakt

Taxdan s.r.o. Havlíčkova 11
Hodonín
69501
info@taxdan.cz