Novinky

21.05.2012 11:10
Dnem 1. 4. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách. Tento zákon se významně dotkne i zaměstnavatelů.  Nově zavádí např.: Vstupní lékařská prohlídka...
18.05.2012 08:35
1. 1. 2012 byl zaveden tzv. tuzemský revers charge při poskytnutí stavebních a montážních prací. Na stránkách Generálního finančního ředitelství se průběžně objevují doplňující...
10.02.2012 11:07
Každá účetní jednotka zapsaná v obchodním rejstříku je povinna zveřejnit své údaje o výsledcích hospodaření v podobě Výkazu rozvaha, Výkazu zisku a ztrát a Přílohy. Tato povinnost byla...
08.11.2011 15:20
Spustili jsme novou internetovou prezentaci, na které najdete kromě obvyklého výčtu služeb i přehled aktualit. Budeme Vás informovat o probíhajících akcích nebo nových službách, které připravujeme.
<< 1 | 2

Kontakt

Taxdan s.r.o. Havlíčkova 11
Hodonín
69501
info@taxdan.cz